پرسش های متداول صنعت تهویهدسته بندی: تهویه پارکینگهزینه اجرای سیستم تهویه پارکینگ
مخفی 6 سال قبل

باسلام همانطور که میدانید برای ساختمانهایی که بیشتر از سه طبقه پارکینگ زیر همکف دارند طبق ضوابط آتش نشانی سیستم تخلیه دود ( تهویه پارکینگ) الزامی است .
بنده کار نظارت  ساختمان انجام میدهم و کارفرمایان در خصوص قیمت سوال میکنند .لطفا اگر امکان دارد برای ساختمان با ۴ طبقه پارکینگ زیر هم کف و به مساحت ۵۰۰ متر مربع برای هر طبقه هزینه اجرای سیستم تهویه را حدودی بفرمایید