پرسش های متداول صنعت تهویهدسته بندی: تهویه مطبوعمحاسبه ی حجم هوای مورد نیاز برای خنک کاری برد الکتریکی
مخفی 6 سال قبل

با سلام
می خواستم تعداد دفعات تعویض هوا در بردهای الکتریکی چقدر است که بتوانم به کمک آن حجم هوای موردنیاز برای خنک کاری را محاسبه کنم