لوله فلکسی بل | مقاومت بالا

ساخته شده از الیاف نایلونی پیوسته با حلقه های فلزی برای استحکام بیشتر.