نوار چسب | آلومینیوم عایق کاری

جهت نصب و تعمیر داکت های سوراخ شده