جت فن

بررسی عملکرد جت فن ها در تهویه تونل

فن تهویه تونل

چکیده مقاله:
معضل آلودگی هوا در کلان شهرهایی مانند تهران به عنوان یکی از مشکلات شهری محسوب می‌شود که در سال های اخیر به صورت جدی مطرح می‌باشد. این حساسیت خصوصاً در محیط های بسته بیشتر شده و نیازمند تمهیداتی برای کنترل آلاینده ها می باشد. در مقاله حاضر به بررسی عملکرد جت فن در تهویه یک تونل پرداخته شده است. جهت مطالعه رفتار جریان هوا و آلاینده ها، تونل به صورت دوبعدی در چند سناریو به کمک روش های عددی و توسط نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده است. مسئله مورد نظر شامل یک بلوک می باشد که تعداد مشخصی خودرو با استانداردهای آلایندگی معین از آن عبور می کنند. جت فن درست در میانه این مقطع با ایجاد اختلاف فشار هوا را در تونل به جریان می اندازد.

کلیدواژگان:
تونل-تهویه-جت فن- شبیه سازی عددی

نویسندگان:
۱سحر حسن پور *، ۲مهدی مقیمی
۱دانشگاه شهید بهشتی
۲استادیار دانشگاه شهید بهشتی