نرخ تهویه

کاربر ناشناس

باسلام 
لطفا برای نرخ تهویه ای که برای بخش های مختلف ذکرکردین کد استاندارد رو هم ذکرکنین.

به این سوال پاسخ دهید