تهویه فضای صنعتی با جت فن

کاربر ناشناس

سلام بر ایرپک، آیا می توان برای تهویه فضاهای صنعتی با آلایندگی زیاد از سیستم جت فن استفاده کرد؟

1 پاسخ

عضو سایت

درود بر شما دوست گرامی،

به لحاظ تئوریک، در صورت وجود طراحی صحیح برای فضای صنعتی و استفاده از هواکش های کمکی مناسب، این مطلب ممکن است. اما به دو دلیل عمده از این سیستمها برای تهویه سوله های صنعتی استفاده نمی شود. اول اینکه جت فن ها هوا را به سمت جلو هل می دهند. بنابر این آلودگی که در ابتدای سالن ایجاد می شود توسط جت فن به انتهای سالن هل داده شده تا از محیط خارج شود. بنابر این ترجیح بر این است که آلودگی در همان نقطه ای که تولید می شود یا از نزدیکترین منفذ خارج شود. پس سیستم کانال کشی و یا استفاده از هواکش محوری صنعتی در اولیت است.
به طور کلی برای تهویه سالن های جوشکاری استفاده از سیستم های هودهای صنعتی جهت تمرکز دود استفاده از میزهای هود دار برای جوشکاری قطعات کوچکتر و استفاده از هودهای بازوئی برای جوشکاری قطعات بزرگتر و اتصال کل سیستم به تعداد مناسبی هواکش صنعتی سانتریفیوژال مرکزی مناسب ترین راه حل است.

#1

به این سوال پاسخ دهید