برای گردش هوای انبار چه راهی پیشنهاد میکنید

کاربر ناشناس

1 پاسخ

عضو سایت

با سلام و احترام، تهویه در انبارهای گوناگون بسته به مواد انبارش شده و ساختمان انبار با شرایط متفاوت انجام میشود. استاندارهای نگهداری مواد مورد انبارش که توسط تولید کنندگان اعلام می شود میتواند راهنمای خوبی برای فراهم کردن شرایط انبار باشد. معولا انبارها در هر ساعت بین ۲ تا ۱۰ بار به تعویص هوا نیاز دارند. برای اطلاغات بیشتر توصیه میشود مقاله زیر را مطالعه فرمایید:
روابط عملکرد فن ها

#1

به این سوال پاسخ دهید