کانال عایق تهویه مطبوع

داکت دو لایه الومینیوم به همراه لایه ای ضخیم از عایق پشم شیشه همراه با ژاکت آلومینیوم نخ دار؛ تضمین کننده بالاترین سطح کیفیت.

-مصارف/ مزایا: سیستم های تهویه مطبوع، تخلیه و انتقال هوا؛ حداقل اتلاف انرژی به دلیل وجود عایق؛ عدم تشکیل شبنم روی بدنه