هواکش آکسیال کانالی

هواکش کانالی محوری

Tube Axial یا هواکش های کانالی محوری قابلیت ایجاد فشار استاتیکی بالاتری را نسبت به نوع هواکش های محوری دارد و بازدهی آن نسبت به هواکش های محوری بیشتر است.

کاربرد: در سیستم های تهویه یا گرمایشی با فشار استاتیک پائین یا متوسط همچون کوره های خشک کن، خنک کننده پوسته های کوره، اتاق های رنگ ، تهویه معادن و تونل ها و سیستم های خروج دود از این نوع هواکش استفاده می شود.

مشخصات فنی: این نوع هواکش از سایز ۳۰ سانتی متر الی ۱۵۰ سانتی متر، از ظرفیت ۱۶۰۰مترمکعب در ساعت الی ۱۵۰۰۰۰ مترمکعب در ساعت دارای یک پروانه ثابت آهنی هدایت کننده هوا و یک پروانه متحرک در انواع آلومنیومی دایکست ۵ بال و یا مولتی وینگ با بالک های آلومنیومی ۶و ۸ تائی در “ایرپک” تولید می شود.