رابط کانال | خرطومی فلکسی

ساخته شده از پلاستیک فشرده؛ دندانه برای ثابت کردن راحت داکت