داکت هوا

داکت خرطومی | برزنتی هوا

ساخته شده ازبرزنت پی وی سی با الیاف پارچه، همراه با سیم استیل فنری برای استحکام بیشتر

مصارف/ مزایا: سیستم های تخلیه، انتقال هوا و گاز گرم؛ مقاومت نسبی در برابر مواد خورنده و اسیدها؛ مقاوم در محیط های خشن؛ مستحکم در برابر سوراخ شدن