جت فن پارکینگ سانتریفیوژال

جت فن پارکینگ – مدل CI

جت فن سانتریفیوژال Jet Fan CI – 200ºC/2h, 300ºC/1h and 400ºC/2h

درسال های اخیر استفاده از جت فن ها در سیستم های تهویه پارکینگ به واسطه مزایای بسیاری که نسبت به سیستم های قدیمی کانال یا داکت دارد متدوال شده است. از مهم ترین این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

جت فن ها به واسطه فرمانپذیری از سنسورهای CO نصب شده می توانند میزان گازها و دود را در محیط در پایین ترین سطح ممکن نگه دارند.

جت فن ها در آتش سوزی عملکرد بهتری برای کنترل دود دارند.

نصب و راه اندازی سیستم جت فن های پارکینگی بسیار سریع تر و راحت تر نسبت به سیستم کانال کشی و تهویه مرکزی است.

مجموعه سیستم جت فن ها فضای کمتری از ساختمان را نسبت به سیستم های کانال کشی اشغال می کنند.

تهویه جت فن انرژی کمتری نسبت به سیستم کانال مصرف می کند. این امر به دلیل افت فشار موجود در کانال و درنتیجه مصرف انرژی بیشتر سانتریفیوژ برای جبران این اتفاق است. در حالی که در سیستم جت فن به دلیل حذف کانال کشی این مسئله حل می شود. از سوی دیگر به دلیل هوشمند بودن سیستم، همه جت فن ها بصورت مداوم با آخرین توان روشن نیستند و بسته به نیاز هر منطقه از محیط مورد نظر کار می کنند.

کاربرد: پارکینگ های عمومی

مشخصات فنی:

Centrifugal long-range induction and impulsion fans 300ºC/1h, for working within the fire danger zones, with low profile

Centrifugal long-range induction and impulsion fans 300ºC/1h, for working within the fire danger zones, with low profile Fan: • Steel sheet casing • Impeller with backward-curved blades made from robust sheet steel • Outside connecting box. • Fixing stand included

دانلود کاتالوگ جت فن سانتریفیوژال