تبدیل لوله فلکسی داکت | اسپیلت

-ساخته شده از پلاستیک فشرده؛ دندانه برای ثابت کردن داکت بر روی تبدیل.