بلوئرهای فشار قوی

  • دبی m3/h 30000 تا m3/h 500
  • فشار استاتیک تا ۱۸۰ inwg
  • بدنه دستگاه طبق درخواستاز انواع ورق آهن (  ST 37 ، ST 52، CK 45 و … ) و یا از انواع ورق استیل (Stain less Steel 304 یا ۳۱۶Stain less Steel(
  • انتقال نیرو محرکه (کوپل مستقیم – پولی تسمه ای – گیربکس )
  • کاربرد : دم کوره – کارخانجات پلاستوفوم