بست استیل رولی

-بست استیل رول ۳۰ متری و بسته های قفل ۵۰ عددی

-مصارف/ مزایا:

جهت نصب داکت؛ نصب آسان، قابل تنظیم به سایزهای مورد نظر