مطالب توسط مدیر سایت

ارزیابی کارایی سیستم تهویه

برای ارزیابی سیستم تهویه موضعی بایستی با یکی از روشهای موجود کارایی سیستم مورد بررسی قرار گیرد . برای ارزیابی می توان از پارامترهایی چون فشار سرعت ، فشار استاتیک، فشار کل ، سرعت ربایش و میزان دبی یا ظرفیت تهویه و سرعت روبرو استفاده نمود که بستگی به امکانات موجود و مدت زمان ارزیابی دارد . و […]

آلودگی هوا منازل

آلودگی هوا در واحدهای مسکونی تا ۱۰ برابر بیشتر از هوای شهری است در حالی که اغلب مردم تصور می‌کنند آلودگی هوا تنها مختص محیط‌های رو باز و فضاهای شهری بزرگ مثل تهران است، محققان در تازه‌ترین تحقیقات خود اعلام کرده‌اند: میزان آلودگی هوا در فضاهای بسته و سرپوشیده از قبیل آپارتمان‌های مسکونی پنج تا […]

روابط عملکرد فن ها

با استفاده از روابط زیر می توان مقادیر بازده مکانیکی، بازده استاتیکی، فشار کل، سرعت و فشار سرعت را برای یک فن محاسبه نمود: (Mechanical Efficiency   ME=(CFMxTPx100)/(6356xBHP (Static Efficiency   SE=(CFMxSPx100)/(6356xBHP Total Pressure   TP= SP + VP (Velocity   V= CFM /(Area in Sq.Ft Velocity Pressure   VP=(V/1096.7)2xdensity in pounds per cubic foot […]

طبقه بندی فن ها

بر اساس یک طبقه بندی شش گروه اصلی از انواع فن ها وجود دارد: Axial flow fans 1- فن های جریان محوری Centrifugal fans 2- فن های سانتریفوژ Axial-centrifugal fans 3- فن های سانتریفوژ محوری Roof ventilators 4- هواکش های پشت بامی Cross-flow blowers 5 – دمنده های جریان متقاطع Vortex blowers 6- دمنده های […]